Koło życia/biznesu/zarządzania/przywództwa

Koło to narzędzie, które pomoże Ci:

 • zdecydować nad czym warto popracować,
 • ocenić swoje życie, umiejętności,
 • zobaczyć jaki jest stan idealny, do którego chcesz dążyć.

Narzędzie to pomaga zobaczyć rozbieżności pomiędzy tym co mamy, a tym co chcemy mieć, ponieważ mierzy Twoje zadowolenie (albo niezadowolenie) w różnych dziedzinach Twojego życia lub w odniesieniu do Twoich kompetencji.

 1. Oceń ogólny poziom swojego zadowolenia i spełnienia w życiu w skali od 0% do 100%.
 2. Określ 8 najważniejszych obszarów swojego życia.
 3. Oceń poziom swojego zadowolenia w każdym z obszarów osobno w skali od 1 do 10 – używając do tego wybranego koloru flamastra.
 4. Następnie oceń jaki poziom dla poszczególnych obszarów byłby dla Ciebie bardziej satysfakcjonujący niż obecny (nie musi być 10) – używając do tego innego koloru flamastra.
 5. Gdy patrzysz na wyniki co rzuca Ci się w oczy?
 6. Gdybyś miał takie koło puścić w ruch to które – stanu obecnego, czy idealnego bardziej by się kręciło jak koło?
 7. Jakie są zależności i powiązania pomiędzy poszczególnymi obszarami?
 8. Jaki wpływ będzie mieć zwiększenie poziomu satysfakcji w jednym z obszarów na pozostałe? Który jest dźwignią w tym znaczeniu?
 9. W którym z obszarów możesz uzyskać największe rezultaty przy najmniejszym wysiłku?
 10. Nad którym z obszarów chcesz popracować?
 11. Jak wybierzesz obszar do pracy, powiedzmy X –
  – Co to dla Ciebie znaczy mieć obszar X na poziomie preferowanym?
  – Co możesz zrobić by za rok mieć obszar X na wyższym poziomie?
  – Od czego możesz zacząć już dziś?

I pierwszy krok gotowy!

Dla ułatwienia zadania załączam przykładowe obszary:

Życia: zdrowie, finanse, rodzina, praca, relacje, miłość, rozwój, pasje i rekreacja.

Biznes: podejmowanie decyzji, nastawienie na klienta, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne, planowanie, rozwój, podejmowanie ryzyka, wzorowanie się na przykładach.

Zarządzanie: budowanie autorytetu, inspirowanie/motywowanie, planowanie strategiczne, integracja zadań, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie czasem zespołu, zarządzanie kosztami, delegowanie zadań, rozliczanie odpowiedzialności, kompetencje komunikacyjne, zarządzanie ryzykiem.

Przywództwo: inspirowanie, autorytet, organizacja pracy własnej, priorytetyzacja, inteligencja emocjonalna – samoświadomość, samokontrola i zarządzanie sobą, inteligencja emocjonalna – świadomość społeczna i zarządzanie relacjami, podnoszenie efektywności, podejmowanie decyzji, postawa i nawyki.