Refaktoring kariery – program wspierania pracowników

Po co?

Po to, by sprawnie i z dobrymi rezultatami wyjść z trudności związanych z brakiem motywacji ,stresem lub sytuacjami konfliktowymi, które utrudniają wykonywanie zawodowych obowiązków. Zaktualizować swój zawodowy świat, wyzwolić talent, poczuć motywację.

Dla kogo?

Dla osób przepracowanych, przytłoczonych atmosferą w pracy i wypalonych. Osób, które chcą, aby znowu było normalnie, kiedy czas płynie niezauważenie i zawodowo dobrze się go spędza.

W jaki sposób?

Coaching – zgodnie z definicją ICF coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Refaktoring kariery wzbogacony jest elementami przekazywania wiedzy (treningu) i consultingu.

W ramach procesu klient realizuje zaprojektowane i uzgodnione cele biznesowe skupiając się na kluczowych wyznacznikach poprawy jakości swojej pracy i przechodząc przez określone etapy:

  1. Moja historia zawodowa
  2. Pewność siebie, łapanie dystansu do sytuacji stresujących
  3. Talenty, mocne strony, kompetencje
  4. Komunikacja, rozumienie siebie i innych, perswazja
  5. Relacje w pracy
  6. Zarządzanie sobą w czasie, równowaga praca-życie

Cały proces coachingowy zakłada odbycie 6 spotkań. Można również pracować na wybranych tematach w pakietach 3 spotkań. Współpraca poprzedzona jest ustaleniem jej zasad, to jest uzgodnieniem i podpisaniem kontraktu coachingowego.

Gdzie?

Oferuję sesje indywidualne w Warszawie, Nowej Soli, a także przez Skype i telefon. Z każdą osobą zainteresowaną umawiam się na bezpłatną, niezobowiązującą, półgodzinną rozmowę wstępną (nie ma ona charakteru sesji coachingowej).