Zadzwoń: 737 477 743

Dominika Poźniak

 • Tytuł zawodowy:
  Professional Certified Coach
 •            

                  Jestem coachem akredytowanym przy Intenational Coach Federation. Praktykę prowadzę od 2016 r. w ramach własnej działalności, byłam również coachem wewnętrznym dla managerów w centrali jednej z polskich korporacji. Poddaję się superwizji, a także stale pogłębiam swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez coachów z Polski z zakresu coachingu indywidualnego, biznesowego, neurocoachingu, pracy z obrazem wg metody Points Of You, pracy w zmianie roli zawodowej wg metodologii Kingmakers, a także u Marylin Atkinson w międzynarodowej szkole coachingu Erickson International The Art&Sciencie of Mindfulness. Moje doświadczenie to około 500 godzin indywidualnych sesji. 

Mam szesnastoletni staż zawodowy w tym dwuletnie doświadczenie managerskie. Pracowałam w małych firmach i dużej organizacji, w różnych obszarach, metodologiach (np. Agile), kulturach organizacyjnych, na samodzielnych stanowiskach i w zespołach. Z wykształcenia jestem prawnikiem, a w czasie mojej kariery zawodowej dwukrotnie się przebranżowiłam.

Jestem ponadto pasjonatką komunikacji międzyludzkiej i zmiany, a coaching to metoda, która pozwala asystować drugiemu człowiekowi podczas dokonywania zmian sprawnie, w zgodzie z nim samym i ze wspaniałymi rezultatami. Wierzę w ludzi, w ich potencjał rozwoju, w ich możliwości i z radością uczestniczę w tym, jak oni sami zaczynają to dostrzegać i wykorzystywać. Bycie coachem to dla mnie satysfakcja i inspiracja do ciągłego rozwoju, ale również świadomy, dojrzały wybór, dokonany do wielu latach pracy zawodowej. 

Jestem szczęśliwa, ciekawa ludzi i zwyczajnie ich lubię :) To co mogę dać to podejście holistyczne i pełne zaangażowanie w to co robię.