Coaching biznesowy

Po co?

Po to, by sprawnie i z dobrymi rezultatami wzmacniać kompetencje managerskie, poprawić efektywność, realizować ambitne biznesowe cele, uzyskać wsparcie dla swojej kreatywności podczas realizacji projektów.

Dla kogo?

Dla managerów, koordynatorów, specjalistów pracujących w zespołach, a także osób na samodzielnych stanowiskach, które potrzebują udoskonalić swój zawodowy warsztat.

W jaki sposób?

Coaching – zgodnie z definicją ICF coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

W ramach procesu klient realizuje zaprojektowane i uzgodnione cele biznesowe lub przywódcze – rozwijając swój potencjał zawodowy i wzmacniając kompetencje biznesowe.

Nad czym można pracować:

– zdolnością opanowania emocji w sytuacjach biznesowych,
– efektywną komunikacją,
– kreatywnością,
– asertywnością,
– efektywnością,
– zarządzaniem sobą w czasie,
– podejmowaniem decyzji,
– zdolnością rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
– poprawą relacji biznesowych,
– równowagą w życiu zawodowym i osobistym,
– budowaniem świadomości własnych potrzeb, mocnych stron, obszarów dalszego rozwoju.

Cały proces coachingowy zakłada odbycie 7-10 spotkań. Współpraca poprzedzona jest ustaleniem jej zasad, to jest uzgodnieniem i podpisaniem kontraktu coachingowego.

Gdzie?

Oferuję sesje indywidualne w Warszawie, Nowej Soli, a także przez Skype i telefon. Z każdą osobą zainteresowaną umawiam się na bezpłatną, niezobowiązującą, półgodzinną rozmowę wstępną (nie ma ona charakteru sesji coachingowej).