Coaching nowej roli zawodowej

Po co?

Po to, by dokonywać zmiany zawodowej sprawnie i z dobrymi rezultatami. Bo życiowe wyzwania wymagają od nas stworzenia nowego obrazu siebie oraz skonfrontowania się z wątpliwościami.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób, które obejmują nowe stanowiska i to zarówno związane z awansem, jak i zmianą poziomą w organizacji.

W jaki sposób?

Coaching – zgodnie z definicją ICF coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Coaching nowej roli zawodowej wzbogacony jest elementami przekazywania wiedzy (treningu) i consultingu.

W ramach procesu klient realizuje zaprojektowane i uzgodnione cele biznesowe lub przywódcze skupiając się na kluczowych wyznacznikach sukcesu i przechodząc przez określone etapy:

  1. Cele, priorytety, zmiana
  2. Talenty, mocne strony, kompetencje
  3. Nowa tożsamość, wywieranie wpływu
  4. Priorytety biznesowe, projekty: współpraca z interesariuszami, analiza sukcesów i porażek
  5. Komunikacja: przekaz, docieranie do sedna, autentyczność, świadomość
  6. Budowanie marki: sojusze, wyróżnik, networking
  7. Przegląd i autorefleksja, wizja i cele na przyszłość, wzmacnianie i świętowanie

Cały proces coachingowy zakłada odbycie 7 spotkań. Współpraca poprzedzona jest ustaleniem jej zasad, to jest uzgodnieniem i podpisaniem kontraktu coachingowego.

Gdzie?

Oferuję sesje indywidualne w Warszawie, Nowej Soli, a także przez Skype i telefon. Z każdą osobą zainteresowaną umawiam się na bezpłatną, niezobowiązującą, półgodzinną rozmowę wstępną (nie ma ona charakteru sesji coachingowej).