Szkolenia

Szkolę osoby, które mają konkretne wyzwanie zawodowe, potrzebują uzupełnienia lub aktualizacji wiedzy na konkretny temat oraz przećwiczenia tej wiedzy w praktyce.

Jak to działa?

Wybieramy temat szkolenia dla maksymalnie 7 osobowej grupy z tych poniżej:

 1. Asertywność w komunikacji i działaniu.
 2. Metody radzenia sobie ze stresem.
 3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 4. Kolory osobowości jako fundament porozumienia i współpracy.
 5. Organizacja pracy własnej.
 6. Motywujące delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 7. Rozwój osobisty a realizacja celów i poczucie satysfakcji w pracy,
 8. Skuteczność osobista w zmianie.
 9. Rozwój kreatywności własnej i zespołów.
 10. Sztuka porozumiewania się i współpracy w zespole.
 11. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
 12. Wyzwania współczesnego menedżera.
 13. Menedżerskie FLOW – w poszukiwaniu satysfakcji.

Następnie dostosowujemy ćwiczenia do realiów grupy lub firmy i ustalamy zawartość merytoryczną, materiały, termin i czas trwania szkolenia.