Coaching

Coachingowo pracuję z osobami, które mają problemy w obszarze zawodowym:

  • w pracy (np. nadmierny stres lub trudne relacje),
  • z pracą (np. nie pasuje mi i chcę ją zmienić),
  • z podjęciem zawodowych wyzwań (np. boję się, że awansuję i sobie nie poradzę).

Jak to działa?

  1. Sprawdzamy na jakim etapie zawodowym jesteś – co jest przyczyną problemów zawodowych. Co jest najtrudniejsze i czego się najbardziej obawiasz.
  2. Przyglądamy się temu co Cię czeka w najbliższej przyszłości, by się na to przygotować. Budujemy bank Twoich talentów i mocnych stron (czyli tego co będzie Ci pomagać). Określamy niewspierające przekonania i doświadczenia (czyli to co może Cię skutecznie zablokować). Uczymy Cię skutecznie sobie z nimi radzić.
  3. Ustalamy wizję docelowej sytuacji (poukładanych spraw i radości z bycia/działania). Definiujemy konkretne cele i wspólnie określamy ramowy plan działania nakierowanego na ich realizację.
  4. Koncentrujemy się na wybranych celach, realizowaniu docelowej wizji. Ty się skupiasz na działaniu, a ja Cię wspieram, motywuję, inspiruję i wymagam konsekwencji.

By być skutecznym w sytuacji, kiedy to dla nas trudne, potrzeba poszerzenia perspektywy, dystansu i spokoju. Pomogę Ci w tym!