Marka Osobista

Za każdym razem kiedy słyszę o budowaniu marki osobistej, myślę o tym narzędziu. A także wtedy, gdy słyszę od swoich klientów, że bardzo chcieliby usłyszeć co robią dobrze, a co nie, ale nie słyszą. Są już na takim etapie swojej zawodowej ścieżki, że wiedzą co robić i jak, a ich przełożonym odpowiada ich sposób pracy. Niezbyt często dostają więc feedback.

Dla wszystkich tych osób, które po prostu chcą się rozwijać, ale także dla tych, które dopiero teraz, gdy również są przełożonymi, lepiej zrozumiały potrzebę feedbacku. Oto proste narzędzie do analizy własnego wizerunku i budowania świadomości tego, co jeszcze w swej pracy, postawie czy zachowaniu możesz poprawić.

Okno Johari zostało opracowane przez Josepha Lufta i Harringtona Inghama w 1955 roku, a jego nazwa pochodzi od pierwszych części ich imion. Opisali je jako okno złożone z 4 szyb, z których każda symbolizuje jeden z obszarów obrazujących stopień świadomości człowieka i jego relacji z otoczeniem, przy czym dwa z nich dotyczą wiedzy osoby o sobie samej, a kolejne dwa z nich dotyczą wiedzy otoczenia o nas.

Mamy więc cztery okna:

 1. OTWARTE – arena – zawiera wszystko to, co osoba wie o samej sobie, a także to co wiedzą o niej inni ludzie
 2. ZAMKNIĘTE – fasada – zawiera wszystko to, co osoba chce pokazać światu, ze świadomością wielu spraw, które ukrywa pod maską i nie pokazuje
 3. ŚLEPE – białe plamy – zawiera wszystko to, co osoba prezentuje w swoich zachowaniach i otoczenie ma okazję to obserwować, ale sama jednostka nie zdaje sobie z tego sprawy
 4. NIEZNANE – kulisy – obszar własnej psychiki osoby, której nie jest ona świadoma

Jak to wykorzystać do własnego rozwoju?

Weź kartkę papieru A4 i podziel na 4 części.

A teraz zapisz w nich kolejno pytania:

 1. Co ja wiem o sobie i inni też to wiedzą?
 2. Co ja wiem o sobie, a inni tego nie wiedzą?
 3. Co oni wiedzą o mnie, a ja tego nie wiem?
 4. Czego nie wiem, że nie wiem?

W ciszy własnego domu udziel sobie na nie szczerych odpowiedzi.

I życzę Ci byś odpowiednio:

 1. Miał świadomość siebie, swoich zachowań i relacji z otoczeniem
 2. Widział co i tak widać, i nie warto tego ukrywać tracąc czas i energię
 3. Pytał innych co widzą, by się doskonalić
 4. Doświadczał nowych rzeczy by się rozwijać

Powodzenia!